Toename coronaverbouwingen

Wat te doen bij overlast en schade door de buren?
Toename coronaverbouwingen. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal burenruzies flink toegenomen. Het aantal verbouwingen nam in 2020 met 40% toe ten opzichte van 2019, meldt De Hypotheekshop aan het Parool. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen van geluidsoverlast door buren.

Daarnaast kan schade aan naastgelegen woningen door de toename in het aantal coronaverbouwingen ook vaker voorkomen. Dat meer mensen last hebben van overlast door verbouwingen komt doordat thuiswerken de norm is. Pricewise zocht uit hoe buren die last hebben van geluidsoverlast rechtmatig kunnen handelen, hoe je ruzie kunt voorkomen en wie er aansprakelijk gesteld kan worden bij schade.

Burenruzie voorkomen

Het is verstandig om bij een verbouwing altijd van tevoren samen met de buren heldere afspraken te maken over de duur van de verbouwing en op welke tijdstippen er verbouwd gaat worden. Zo worden geluidsoverlast en burenruzies voorkomen. In coronatijd is dit helemaal een goed idee. Om een conflict met de buren te voorkomen, is het daarnaast slim om voorafgaand aan de verbouwing te bepalen wie er aansprakelijk gesteld wordt bij schade aan het naastgelegen pand. Betrek hier eventueel ook de ingeschakelde aannemer bij.

Nulmeting vergoed vanuit verzekeraar of aannemer

Bij angst voor schade als gevolg van een verbouwing bij de buren, biedt een nulmeting uitkomst. Een bouwkundig expert legt dan aan de hand van foto’s en beschrijvingen de staat van het naastgelegen huis vóór de verbouwing vast. Met het nulmeting-rapport kan bewezen worden dat schade nog niet aanwezig was voorafgaand aan de werkzaamheden van de verbouwing. Dit kan bewijs zijn om de aansprakelijkgestelde de schade te laten vergoeden.

Een dergelijke aansprakelijkstelling wordt ook wel een bouwexploit genoemd. Spreek van tevoren af wie de kosten van de nulmeting gaat betalen. Soms biedt de aannemer of de opdrachtgever aan om voor deze kosten op te draaien. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een vergoeding geeft. Bij een huis van minder dan 150 m2 is de prijs van een nulmeting zo’n € 300,-. Is het huis groter, dan zijn de kosten hoger.

Blijvende overlast: wat nu?

Toename coronaverbouwingen. Houden de buren zich niet aan de vooraf gemaakte afspraken, ondanks dat zij er meerdere keren op gewezen zijn? Dan kan er een buurtbemiddelaar of mediator ingeschakeld worden. Een buurtbemiddelaar of mediator helpt beide partijen om er samen uit te komen. Er is dan geen rechtszaak nodig.

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers. De bemiddeling is gratis. Ook mediation is een stuk sneller en goedkoper dan hulp van een advocaat, maar wel alleen mogelijk als de buren hier vrijwillig aan meedoen. Heeft het niet geholpen? Meld de overlast dan bij een meldpunt overlast. Zo’n meldpunt is in de meeste gemeenten aanwezig en kan ertoe leiden dat er een rapporteur langs komt om de situatie te onderzoeken.

Vervolgens kan de rapporteur andere instanties inschakelen. Is het probleem dan nog steeds niet opgelost? Dan is het tijd om contact op te nemen met de politie of een advocaat. Er moet dan wel bewijs aanwezig zijn van onrechtmatige geluidshinder of een strafbaar feit. Het kan daarom helpen om in een logboek bij te houden wanneer er geluidsoverlast plaatsvindt.

Toename coronaverbouwingen - Schade ontdekt: wat nu?

Schade ontdekt: wat nu?

Is er nieuwe schade ontstaan als gevolg van de verbouwing bij de buren? Laat ze dit gelijk weten en bespreek wie er voor de schade gaat betalen. Als het goed is, zijn hier van tevoren afspraken overgemaakt. Komt hier toch geen oplossing uit voort? Neem dan contact op met de aannemer van de buren en vraag om een schadevergoeding.

Dit kan bijvoorbeeld met een aangetekende brief. Vaak heeft de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald. Lukt het ook niet om met de aannemer tot een oplossing te komen? Of maken de buren geen gebruik van een aannemer? Dan kan er ook in deze situatie een buurtbemiddelaar of mediator ingeschakeld worden. Wederom geen succes? Dan is naar de rechter stappen een laatste optie.

Hulp kan hiervoor worden aangevraagd via de rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Denk hier wel eerst goed over na. Een gerechtelijke procedure kan namelijk lang duren en geld kosten, mocht de uitspraak ongunstig uitvallen.

Bron: Pricewise.nl – Toename coronaverbouwingen: wat te doen bij overlast en schade door de buren?