Categorieën
Feestdagen

Waarom Valentijnsdag?

Hoe is het eigenlijk begonnen, dat gebruik om een geliefde een attentie te sturen op 14 februari? En waarom hoort dat eigenlijk anoniem te gebeuren?

Een romantische start van een speciale dag? Uit jaren lange ervaring weten wij dat de liefde nu eenmaal door de maag gaat, en daar hebben we dit romantische ontbijt zeker op gebaseerd. Bezorgd door heel het land van Groningen tot Maastricht en van Amsterdam tot Antwerpen.

Wanneer was de 1e Valentijnsdag

Over de oorsprong van Valentijnsdag doen een aantal verschillende verhalen de ronde. In de meeste gevallen wordt de oorsprong gezocht in het oude Rome. 14 Februari was de dag van de Godin Juno.
Zij was de koningin van alle goden en godinnen en de beschermheilige van vrouwen en het huwelijk. Op het festival dat een dag na haar feest begon, werden Romeinse jongens en meisjes door middel van een soort loting samengebracht. Dit festival zou de voorloper zijn van het latere Valentijnsfeest.

In Rome werd bovendien op 14 februari een vruchtbaarheidsfeest gevierd in de grotten waar Romulus en Remus, de stichters van de stad, die opgevoed waren door de wolven. Ook dat kan de oorsprong zijn geweest voor de traditie van Valentijnsdag, omdat het een groot feest van liefde en vruchtbaarheid was.

Een andere legende verhaalt van de Romeinse priester Valentijn, die in het geheim huwelijken voltrok in een tijd dat het voor soldaten verboden was om te trouwen. Deze priester werd gevangengezet en overleed. Hij werd begraven op 14 februari 270 voor Christus. Een andere christelijke priester werd vervolgd, gevangen genomen en gemarteld vanwege zijn geloof. Ondanks de martelingen genas hij de dochter van zijn bewaker van blindheid. Op 14 februari werd hij onthoofd. Die ochtend stuurde hij het meisje nog een liefdesbriefje dat hij ondertekende met ‘jouw Valentijn’.

Waarom Valentijnsdag

Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven van deze heiligen. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint-Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni.
Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon.

Nog een uitleg voor het ontstaan van de traditie hangt nauw samen met vruchtbaarheid. In 1381 werd reeds neergeschreven dat 14 februari de dag was dat de vogels begonnen met paren. Ook bij mensen zou de ‘paringsdrang’ op die dag de kop op steken.

Over Sint-Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend.In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest te vervangen.

De bijnaam ‘Valentines’ voor liefdesbrieven komt van een Franse graaf.
Hij werd in het begin van de vijftiende eeuw gevangen genomen door de Engelsen en vastgezet in de ‘Tower of London’.
Hij schreef zijn vrouw liefdesgedichten en brieven, die hij ‘Valentines’ noemde. Duidelijk is in ieder geval dat één van bovenstaande personen de echte Sint Valentijn of Valentinus moet zijn geweest en dat 14 februari een speciale dag is voor geliefden.